top of page

HİZMETLER

gençliği koruma soruşturması

Gençlik çalışmalarını koruma sınavı, Gençlik Çalışmalarını Koruma Yasası uyarınca ihtiyati tedbir olarak yasama organı tarafından öngörülmüştür.

Mesleki eğitime veya işe başlayan gençlerin (15-18 yaş arası) işe başlamadan 14 ay önce bir doktor tarafından muayene edilmesi gerekmektedir.


Gençlik koruma muayenesi, görme (yakın ve uzak görme, renk körlüğü kontrolü), işitme, fizik ve kas-iskelet sistemi kontrolüne ek olarak fizik muayeneyi içerir.


Bir kan testi planlanmaz, ancak idrarın incelenmesi planlanır.

Muayene tamamlandıktan sonra, genç, ebeveynleri ve işveren için yapılan muayenenin sertifikasını alır.


Bu sertifika, gencin amaçlanan işe tam olarak uygun olup olmadığını veya belirli kısıtlamaların olup olmadığını gösterir.

bottom of page